Mangel på hulkegledyse, blæsedyse eller måske en anden dyse egnet til coating på praktikstedet

Jeg opnår ret mange forskellige opgaver på arbejdspladsen, hvor jeg for tiden. Og alt er ikkik’ relevante for min faglighed. Undertegnede ved blandt andet ikke en rungende fis om blæsedyse, hulkegledyse eller måske en anden dyse der kan bruges coating, men på trods af det har mine arbejdspladser forhørt likeable mig, om jeg ik vil bestille blæsedyse/ hulkegledyse der kan bruges coating plus vidst nok endnu en dyse, som undertegnede har glemt navnet på.

Som jeg har fattet det, er en hulkegledyse et styks dyse med et gevind, der gør dysen oplagt når det kommer til coating i en ringuden coating fra dysen i midten. Sådan en blæsedyse skulle derimod virke mindre larmende og kræve meget lidt vedligehold. Moi ved så bare ik, hvorvidt de mangler et styk blæsedyse, en hulkegledyse eller en anden dyse som er anvendelig til produkt coating.

Til mit held søgte jeg mig hurtigt frem til utallige steder, som overleverer hulkegledyse, blæsedyse og anden dyse der kan bruges coating, og som virker fornuftige. Virksomhederne har ik alle priser noteret på deres hjemmesider, hvorfor jeg så skal til at ringe rundt og spørge dem. Jeg har gudsketakoglov inden da en smule stunder til at forstå, hvilke krav stedet har i forbindelse med blæsedyse, hulkegledyse eller måske en tilsvarende dyse som er anvendelig til coating.

Blæsedyse, coating, hulkegledyse samt et styks ganske lydløs dyse. Ak ak, jeg har lidt jeg ska’ undersøge, i morgen, hvor jeg har kendskab til at virksomheden skal igennem ny forsyning. Derfor vil jeg som praktikant kun ha’ bestilt en fin blæsedyse, hulkegledyse eller anden coating dyse hurtigst muligt.